نظرة عامة

 Our Physician Positions are:

1. Consultants Medical Oncology

2. Consultants Haematology/Oncology

3. Consultant Haematology (Benign)

4. IM Specialist (with haematology/oncology focus)

5. Consultant Bone Marrow Transplant/Stem Cell

6. Trauma Surgery consultant.

Please send your CV at:

For Medical positions : [اضغط هنا لمشاهدة البريد اﻹلكتروني]